Frequently Asked Question

Why doesn't the update baseline tool work / why is the [Start] date different than the [BL Project Start] ?
Last Updated 4 years ago

Initieel lijkt het erop dat de update baseline tool zijn werk niet goed doet. Maar op het moment dat de baseline is losgekoppeld, blijkt dat alle gevraagde waarden toch goed zijn bijgewerkt volgens de verwachting. Als vervolgens de baseline weer wordt gekoppeld aan het bestaande project, dan lijken de waarden weer onjuist.

Een mooi voorbeeld is te zien in de screenshot van een project (zonder baseline), waar de Project Baseline = en de kolom [Start] soms afwijken van de kolom [BL Project Start].

image

De verwarring ontstaat doordat de twee kolommen [Start] en [BL Project Start] verschillend gedrag vertonen.

  • De kolom [Start] verwijst bij een niet gestarte activiteit naar de kolom [Planned Start] en bij een gestarte activiteit naar de kolom [Actual Start].
  • De kolom [BL Project Start] verwijst naar de kolom [Planned Start] van het project dat is toegewezen als de baseline.
  • De kolom [BL Project Actual Start] verwijst naar de [Actual Start] in de baseline.
De kolom [BL Project Actual Start] is alleen beschikbaar, als de geselecteerde baseline op iets anders dan staat. Hiermee kan je de verschillende start datums in je baseline inzichtelijk maken.

Het gedrag van de [BL Project Start] kan worden veranderd van [Planned Start] in de baseline naar [Actual Start] in de baseline. Om dit resultaat te bereiken, dient de Earned Value Calculation instelling gezet dient te worden op [Planned Values with Actual dates]. Let op, deze instelling geldt voor alle P6 gebruikers.

Deze applicatie-instelling kan worden gewijzigd in [Primavera P6 Web] -> [Administer] -> [Application Settings] -> [Earned Value] -> [Earned Value Calculation].

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!