Frequently Asked Question

Update baseline - mislukt
Last Updated 5 years ago

Het updaten van een baseline kan om meerdere redenen mislukken. Dit document beschrijft enkele vaker voorkomende gevallen.

De update baseline tool kan op twee manieren technisch worden uitgevoerd.

 • Lokaal / op je eigen werkstation: dit geldt altijd voor Primavera P6 PPM en soms voor Primavera P6 EPPM.
 • Remote / op de server. Dit is alleen mogelijk met Primavera P6 EPPM en is afhankelijk van de versie en de inrichting.
Probeer te achterhalen welke variant het geval is, omdat de aanpak verschilt. De lokale variant begint direct met het updaten van de baseline. De remote variant geeft een melding vergelijkbaar met "Baseline is scheduled for update", bijv.

image
Lokaal

Een veel voorkomende fout is dat melding "Cannot execute /BIN/JAVA.EXE".
Dit wordt meestal veroorzaakt doordat Primavera P6 Java niet kan vinden. Mogelijke oorzaken hiervan zijn:

 • Java (JRE) is niet geinstalleerd.
 • De verkeerde Java is geinstalleerd 32/64 bits.
 • De JAVA_HOME variabele is niet gezet.
 • De JAVA_HOME variabele verwijst naar een verkeerde locatie.
Remote / server

Via de P6 Web client hebben wij een gedetailleerde log file kunnen achterhalen van de mislukte update baseline actie.Je kan deze informatie zelf ook inzien middels de volgende stappen.

 • Log in op de P6 web client: http://eppmserver:8203/p6
 • Klik op de tab [Projects]
 • Klik op [Actions]
 • Klik op [View service status]
 • Selecteer de regel [Update baseline] horende bij jouw actie
 • Klik links boven op het icoon [View log file]

image

Zoek het logbestand door naar de 'SEVERE' meldingen.

Vraag je eerst af of je ├╝berhaupt dat element (bijv. Activiteit codes) wel wil updaten. Als dat toch het geval is, probeer dan aan de hand van de foutmelding een aanpak te bedenken hoe dit op te lossen.

Soms is het nodig om de baseline handmatig in lijn te brengen met het huidige project. Een mogelijk is het volgende.

 • Koppel je baseline los van je project
 • Open je baseline/project als een normaal project
 • Creeer, hernoem, update of verwijder het element in kwestie in lijn met je huidige project.
 • Sluit je baseline/project
 • Koppen je baseline weer aan je project
Probeer vervolgens je baseline weer opnieuw te updaten.

Mocht er een SEVERE fout zijn die lijkt op:

SEVERE ----- Errors located: WBS Name: Unique constraint (Parent,Project ID,WBS Name) violated. The value $WBSNAME of the field WBS Name already exists

Dan is dit mogelijk een software bug die bestaat in EPPM versie 15.1.0 t/m 16.1.5 (Doc ID 913387.1).

Please Wait!

Please wait... it will take a second!