Frequently Asked Question

Hoe kan ik fysieke voortgang updaten op basis van steps?
Last Updated 8 years ago

Primavera: Fysieke voortgang updaten op basis van stepsUitgangssituatie

Je hebt primavera geopend met een bestaand project.Handelingen

Voeg evt. De kolom “Steps” toe (Costumize activity details).

Voer per activiteit de Steps toe die samen leiden tot het deelproduct: De activiteit.

Voeg indien wenselijk per stap een wegingsfactor toe (Costumize Steps columns).

Nu kan per activiteit stapsgewijs de voortgang ingevoerd worden én is dit inzichtelijk in de activity-layout.NB: req. Settings

“Physical % complete” dient aangevinkt te zijn. (Activities / General).

“Activity percent complete based on steps” dient aangevinkt te zijn. (Project tab / Calculations).

Please Wait!

Please wait... it will take a second!