Frequently Asked Question

Primavera P6 v8.4 en nieuwer met een Oracle database
Last Updated 5 years ago

Oracle heeft besloten om vanaf Primavera P6 v8.4 de Oracle thin client driver niet meer mee te leveren met de Primavera P6 installatie. Dit is een database component die nodig is om connectie te kunnen maken met Oracle databases. Gezien Oracle deze niet meer als onderdeel heeft van het installatiepakket, dient deze handmatig te worden geïnstalleerd.

Download: https://download.aramgroup.com/oracle/database/instantclient-basic-windows.x64-12.1.0.2.0.zip

Pak het uit in bijv. C:\Program Files\Oracle\instantclient_12_1
Ter verificatie, de folder C:\Program Files\Oracle\instantclient_12_1 zou het bestand oci.dll moeten bevatten. Dit is het benodigde bestand voor Primavera P6.

image

Om nu te zorgen dat Primavera P6 ook het bestand kan vinden, dient het te worden toegevoegd aan het windows path variabele.
[System] -> [Advanced system properties] -> [Environment variables] -> [System variables] -> [Path], zie bijlage.

image

Aan het einde zet je een ; als deze er nog niet staat en vervolgens voeg je de directory C:\Program Files\Oracle\instantclient_12_1 toe.
Op deze machine ziet het pad er zo uit:

%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Oracle\instantclient_12_1;

Als je nu P6 opnieuw start, dan zou P6 de driver moeten kunnen vinden en met de juiste database gegevens (Oracle connection string + pubuser + wachtwoord), de verbinding succesvol kunnen opzetten.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!