Frequently Asked Question

Why do I see the wrong amount of actual hours and how do I reset them?
Last Updated 5 years ago

Deze handleiding beschrijft hoe P6 omgaat met het handmatig aanpassen van de (cumulatieve) [Actual Units] waarde, waardoor het lijkt alsof de sommatie out of sync is.

Voor een project zonder financiële periodes geldt het volgende.

Er bestaan geen actuals op financiële periodes.
Actual Units is altijd gelijk aan de Actual This Period Units.

Voor een project met financiële periodes geldt het volgende.

Als je de waarde in het veld [Actual Units] aanpast, dan wordt het verschil t.o.v. de eerdere waarde, weggeschreven in [Actual This Period Units].
Dus als je de waarde in [Actuals Units] van 30 naar 40 verandert, staat in het veld [Actual This Period Units] 10.
Als je de waarde in [Actuals Units] van 30 naar 0 verandert, staat in het veld [Actual This Period Units] -30.

Als je de [Store Period Performance] uitvoert, schrijft P6 de waarde in [Actual This Period Unirs] naar de bijbehorende financiële periode en zet vervolgens de [Actual This Period Units] weer op 0.

De formule voor Actual Units werkt als volgt.

[Actuals Units] = SUM (Periode A Actual Units, ... , Periode B Actual Units, Actual This Period Units (!)).

Voorbereiding bestaande projecten voor het gebruik van Pexcellent

Ter voorbereiding aan een repeterende import van actuele uren in de financiële perioden is het verstandig om alle actuals eerst op 0 te zetten.
Dit voorkomt een mogelijke dubbeltelling van gemaakte uren.
Een methode om alle actuals te resetten naar 0 is als volgt.

Voor een project zonder Periode Performances (kolommen Financial Periods zijn niet beschikbaar).
[Actual Units] is altijd gelijk aan de [Actual This Period Units].
Zet daarom alle [Actual Units] op 0.

Voor een project met Period Performances (kolommen Financial Periods zijn beschikbaar).
Zet alle actual units in iedere financiële periode op 0, inclusief [Actual Units This Period].

Controle voor iedere resource assignment

Als de [Actual Units] en [Actual This Period Units] beiden op 0 staan, zijn de actuals voor die resource assignment 'gereset' naar 0.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!